DỰ ÁN CẢI TẠO TÒA NHÀ VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ BẰNG SÀN VINYL WOOSOUNG

Dự án cải tạo sàn nhà văn phòng tòa nhà Viện Nghiên Cứu Cơ Khí, số 4 Phạm Văn Đồng.

Cải tạo 4 tầng tòa nhà với mặt bằng sàn nhà nền đá hoa cũ xấu. Sử dụng sàn vinyl Woosoung nhập khẩu Hàn Quốc mã WS 711 và WS 722.
Hình ảnh công trình sau khi lắp đặt sàn Woosoung:


 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!